بازنشستگي bazneshaste
 
قوانين و مقررات ، اخبارها و گزارشات مربوط به بازنشسته و بازنشستگي

از امام صادق (ع) که رسول خدا (ص) فرمود:ازتجلیل خدا است احترام کردن به مسلمان سپید موی
 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ توسط اردستاني رستمي

         نحوه محاسبه مستمری بازنشتگان ومدارک موردنیاز

پرداخت مستمري بازنشستگي وتامين شرايط زندگي مناسب براي بيمه شدگان، به هنگام بازنشستگي، يكي از كاركردهاي اصلي نظام بيمه تامين اجتماعي است به نحوي كه ، درقبال دريافت حق بيمه دردوران اشتغال بيمه شدگان، مسئوليت پرداخت مستمري به همراه تامين وارائه خدمات درماني به آنان وخانواده هايشان را ،در دوران بازنشستگي، برعهده مي گيرد شرايط لازم براي در خواست مستمري بازنشستگي

1.  بيمه شدگاني كه به سن قانوني بازنشستگي ( 60 سال تمام براي مردان و55 سال تمام براي زنان )مي رسند ، در صورتيكه حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مقرردر سن ياد شده را دارا باشند، ميتوانند تقاضاي بازنشستگي كنند. حداقل سابقه پرداخت حق بيمه تا تاريخ 14/7/81 ، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال ، يك سال به اين سابقه اضافه ميشود تا به بيست سال تمام برسد.به طوري كه از 14/7/87 لغايت تاريخ 13/7/88 ، حداقل سابقه پرداخت حق بيمه 17 سال و از 14/7/88 لغايت 13/7/89 ، 18 سال خواهد بود چند نكته مهم: در صورتي كه بيمه شده 30 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشد، حداقل سن بازنشستگي براي مردان 50 سال وبراي زنان 45 سال تمام خواهد بود درصورتيكه بيمه شده(مرد يا زن ) داراي 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بيمه باشد، بدون شرط سني ميتواند درخواست بازنشستگي كند.. زنان بيمه شده با 20 سال سابقه پرداخت حق بيمه و 42 سال سن ، مشروط بر اينكه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگي يا ترك كار در كارگاههاي مشمول قانون كار اشتغال داشته باشند ،ميتوانند متقاضي بهره مندي ازمزاياي بازنشستگي شوند. درخواست بازنشستگي بعهده بيمه شده است و كارفرما نميتواند بيمه شده را وادار به بازنشسته شدن كند يا از سازمان تأمين اجتماعي بخواهدكه بيمه شده را بازنشسته نمايد، مگردرمواردي كه بيمه شده مرد داراي 65 سال تمام وبيمه شده زن داراي 60سال تمام يا بيشتراز آن بوده وحداقل سابقه قابل قبول را نيز در تاريخ بازنشستگي داشته باشد.تنها در اينصورت است كه كارفرما ميتواند بازنشستگي بيمه شده را از سازمان تأمين اجتماعي درخواست نمايد .

لازم به ذكر است مقررات و ضوابط ديگري در خصوص بازنشستگي در مشاغل سخت وزيان آور ، جانبازان و آزادگان ،پيش از موعد كاركنان دولت و... وجود دارد كه متقاضيان جهت كسب اطلاعات دقيق تر مي توانند به آخرين شعبه محل بيمه پردازي خود مراجعه نمايند.ر وش محاسبه ميزان مستمري بازنشستگي: ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي ام متوسط مزد ياحقوق بيمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بيمه مشروط برآن كه از 30/35 (سي وپنج سي ام ) متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .
منظور از متوسط مزدياحقوق بيمه شده ،مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف آخرين دوسال پرداخت حق بيمه تقسيم بر عددبيست وچهار است

·        مدارك لازم براي ارائه درخواست بازنشستگي :

·        اصل وتصوير تمام صفحات شناسنامه بيمه شده

·        اصل وتصوير كارت ملي

·        فرم تكميل شده در خواست بازنشستگي

·        اصل وتصويرصفحات شناسنامه افراد تحت تكفل

·        اصل و تصوير كارت ملي افراد تحت تكفل

·        اصل وتصوير سند


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ